Φυτώρια Γώγης Δημήτριος & Παναγιώτης
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Παροχή Υπηρεσιών » Είδη Φυτωρίου
Παραγωγή Οπωροφόρων, Ακρόδρυων & Καλλωπιστικών δενδρυλλίων από το 1954. Ευρεία γκάμα δέντρων σε πλήθος ποικιλιών.
Άλλα προϊόντα εταιρίας
 
Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με την εταιρία
 
Κάντε τη πράξη πέντε και έξι =